Avaleht Kontakt Koostööpartnerid Koolitused Artiklid MõttekilludKoolitused organisatsioonidele ja ettevõtetele

Me seame nii endale, kui organisatsioonile visioone, eesmärke ja koostame tulemusplaane. Vahel peame konstateeruma- et kõik ei õnnestugi. Kuid kui tihti me analüüsime selle üle, miks me plaanid ei realiseerunud ja kus tehti vigu? Kas me ootused on sarnased,  kas me kõik organisatsioonis astume ühes suunas ja kui toetav on keskkond kus ma täna tegutsen minu ümber?
Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid meie 2008 aasta koolitusprogrammides, kus kasutame maailmas tuntud  ja tunnustatud koolitusmeetodeid ning arendame eeskätt inimesi juhtimise, koostöö,meeskonnatöö, töökeskkonna ning isikliku arengu valdkonnas.

Koolitusmeetoditena kasutame: loenguid, aktiivtöö meetodeid, arutelusid, ja treeninguid ning nõustamist ja supervsioone.

- Juhtimine ja koostöö, aga meeskonnatöö?

Millist edu saavutame motiveerimisel ja kuidas toimivad motivatsioonisüsteemid?

- Psühhosotsiaalne keskkond

- Tervisttoetav töökeskkond

- Koolituskursus ja õppereisid: Sõltuvus ja sõltlased meie töökeskkonnas ja ühiskonnas

Koolitused õpetajatele

Kõik me teame, et õpetaja ülesanne on õpetada. Kuid kuidas, kus ja millal õpib ja areneb õpetaja? Millises keskkonnas  töötab  õpetaja täna?  Kui tihti me küsime, kaua õpetaja jaksab, kas õpetaja vajab  toimetulekuks uut teavet ja mõistmist? Kust saab õpetaja nõuannet, teadmisi ja täiendavaid oskusi- et taas jaksata? Selleks oleme pakkumas õpetajatele ja klassijuhatajatele mõeldud kursusi, kus mängime läbi temaatikaga seotult klassijuhatajatunde ja lastevanemate koosolekuid, arutleme koolis aktuaalsete teemade üle ja õpetame taas töös jaksamist:

 - Koolituskursus: Psühhosotsiaalne keskkond koolis

-  Koolituskursus: Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses

-  Koolituskursus: Lapsed, alkohol ja klassijuhatajatund

-  Koolituskursus: Lapsed, narkomaania ja klassijuhtajatund

-  Koolituskursus: Lapsed, tubakas ja klassijuhatajatund

Koolituskursuste pakett kodanikuühiskonna hariduse raames lastevanematele!

Estonian Education Centre OÜ, telefon 6117574, koolitus [ ät ] eecentre dot ee